Zero waste – czym jest, na czym polega?

Zero waste ze strony www.bee.pl oznacza w polskim tłumaczeniu “bez śmieci”. To niezwykle szerokie pojęcie. Zasady tej filozofii można wdrożyć w różnorodne aspekty codziennego życia. W skrócie chodzi o to, żeby każdego dnia starać się produkować jak najmniejszą ilość odpadów.

Zero waste jest obecnie bardzo modne. Jej postawa jest nie tylko etyczna, ale również ekologiczna. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności względem zbyt nadmiernego zużywania zasobów naturalnych występujących na Ziemi i dodatkowo dotyczy to również troski o kondycję naszego środowiska. Dzięki wdrożeniu tego nowego modelu można zregenerować przyrodę. Zero waste odnosi się także do świadomości skutków swoich działań i wpływu na otoczenie, aby również podążali za nową “modą”. Idea opiera się na niewytwarzaniu odpadów.

Zasady zero waste

Zero waste dotyczy naszych czynności wykonywanych każdego dnia. Istotne jest, aby rozsądnie minimalizować konsumpcję. Warto zapoznać się z zasadami 5R:

  • refuse (odmawiaj) – nie należy przyjmować przedmioty, które szybko wyrzuci się, np. torby jednorazowego użytku,
  • reduce (ograniczaj) – warto otaczać się tylko potrzebnymi przedmiotami, aby nie wytwarzać dużej ilości odpadów,
  • reuse (ponownie używaj) – powinno się unikać przedmiotów jednorazowego użytku, a spośród nabytych już, szukać kolejnego ich zastosowania,
  • recycle (segreguj, przetwarzaj) – należy wyrzucać śmieci zgodnie z oznaczeniem na opakowaniach, aby nie łączyć np. metalu z papierem, odpadami zmieszanymi itd.,
  • rot (kompostuj) – dotyczy to też odpadów organicznych, jak np. resztki jedzenia albo trawa, którą można wykorzystać do tworzenia naturalnego nawozu przykładowo dla roślin.

Inną wyznawaną zasadą zgodnie z ideą zero waste jest naprawa zepsutych przedmiotów. Coraz bardziej powszechne staje się również organizowanie lokalnych zbiórek, na których można wymieniać swoje przedmioty. To jeden z licznych przykładów na zapobieganie powstawaniu kolejnych odpadów.