Zero Waste – chwilowa moda czy ratunek dla świata?

Termin zero waste staje się ostatnio coraz bardziej popularny. Co oznacza ten zwrot? Jak żyć w zgodzie z ideą zero waste? Czy zero waste to to samo co recykling? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest zero waste?

Zero waste to styl życia polegający na ograniczeniu liczby generowanych przez człowieka śmieci i odpadów. Ma to zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. W ujęciu szerszym jest to podejście, którego celem jest zbudowanie systemu gospodarczego, który będzie działał w obiegu zamkniętym. W takim systemie produkty, opakowania i materiały są odzyskiwane i ponownie wykorzystywane, a nie wyrzucane czy spalane. Termin ten po raz pierwszy pojawił się w latach 70-tych w USA, a za jego twórce uznaje się Paula Palmera.

Na czym polega życie w zgodzie z ideą zero waste?

Na ideę zero waste (https://www.bee.pl/9512-ksiazki-ekologiczny-styl-zycia) składa się pięć podstawowych zasad oznaczanych jako 5R. Zasady te, to:

  • odmawianie (refuse), czyli rezygnacja ze wszystkich produktów, których produkcja ma  negatywny wpływ na środowisko oraz które generują odpady,
  • ograniczanie (reduce), czyli unikanie lub ograniczanie produkcji odpadków poprzez rezygnację chociażby z produktów nadmierne opakowanych czy jednorazowych,
  • ponowne wykorzystanie (reuse), czyli użycie już posiadanych produktów w nowy, innowacyjny sposób (zagospodarowanie pudełek, słoików czy przekazanie nieużywanych przedmiotów osobom, którym się one przydadzą),
  • recykling, czyli segregacja i ponowne przetwórstwo śmieci,
  • kompostowanie, czyli korzystanie z produktów, które ulegają szybkiemu rozkładowi, jednocześnie przynosząc korzyść środowisku (nawożąc glebę).

Zero waste vs. recykling


Recykling stanowi element ideologii zero waste, ale stanowi ona coś więcej. Sam recykling skupia się na przetwarzaniu i ponownym wykorzystaniu już istniejących śmieci. Zero waste natomiast stawia sobie za cel nie tyle zagospodarowanie śmieci, co próbuje ograniczyć ich powstawanie, poprzez wykorzystywanie opakowań czy materiałów jeszcze zanim śmieciami się staną (czyli zanim zostaną wyrzucone).